STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Cele GCI
 ABC Prawa
 Dokumenty do pracy-przkł.
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Cele GCI
  Cel GCI

  Celem Centrum jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do:

  wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej - dostępnych w zasobach internetowych, pełnej gamy usług teleinformatycznych.


  Gminne Centrum Informacji oferuje między innymi :
  • informacje o ofertach pracy w gminie, powiecie, kraju i zagranicy,
  • pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
  • pomoc w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych,
  • informacje w sprawach finansowania rozpoczętej działalności,
  • dostęp do informacji o szkołach, kursach, warsztatach, szkoleniach,
  • pomoc w pisaniu wniosków aplikacyjnych o fundusze polskie
  • budżetowe i pozabudżetowe oraz fundusze unijne.

  Gminne Centrum Informacji świadczy usługi dodatkowe w zakresie :
  • kserowania,
  • faksowania,
  • skanowania,
  • obsługi poczty elektronicznej,
  • wydruku informacji z Internetu,
  • wydruku dokumentu z komputera,
  • kopiowania informacji z sieci Internet na płytę CD lub dyskietkę,
  • umieszczania ogłoszeń w serwisach internetowych,
  • redagowania reklam i ich obróbki graficznej.