STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Cele GCI
 ABC Prawa
 Dokumenty do pracy-przkł.
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Dokumenty do pracy-przkł.
  Pamiętaj, że podanie lub list motywacyjny są to pisma uzupełniające życiorys, ale mogą też występować samodzielnie w zależności od oczekiwań pracodawcy. Wyżej wymienione dokumenty składasz najczęściej w odpowiedzi na:

  • ofertę lub informację prasową,
  • po rozmowie telefonicznej z pracodawcą,
  • w wyniku rekomendacji znajomych.
  Podanie, list motywacyjny piszesz na białej kartce papieru formatu A-4. Treść listu powinna być zwięzła, konkretna, przedstawiona w sposób estetyczny i bezbłędny. Jeśli posługujesz się maszyną do pisania lub komputerem, pamiętaj o własnoręcznym podpisie.

  W dokumentach tych powinieneś umieścić zawsze, w określonym porządku następujące elementy:

  • dokładna data,
  • dane osobowe nagłówek (do kogo pismo jest kierowane),
  • treść (informacja o posiadanych kwalifikacjach, prośba o pracę na konkretnym stanowisku, motywacja i uzasadnienie, ewentualnie propozycja kontaktu z pracodawcą),
  • własnoręczny podpis,
  • wykaz załączników.

  Schemat listu motywacyjnego

  Podaj swoje:
  Nazwisko, imię
  Adres i telefon

  Wpisz miejscowość i datę

  Imię, nazwisko
  Stanowisko osoby, do której się
  zwracasz
  Nazwa instytucji, adres

  Zacznij od: Szanowny Pan/Pani; Szanowny Panie Prezesie (Dyrektorze)

  W tym zdaniu zawrzyj prośbę o przyjęcie do pracy oraz informację o jakie stanowisko się ubiegasz.

  Następnie napisz kilka słów o sobie pod kątem stanowiska o jakie się ubiegasz, uwypuklając wykształcenie, umiejętności, predyspozycje zawodowe. Umotywuj dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko.

  W ostatnim akapicie – zasugeruj gotowość do spotkania w celu bliższej prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

  Zakończ list słowami: Z poważaniem /
  Z wyrazami szacunku

  Własnoręczny czytelny podpis

  Załączniki:Wymień dokumenty, które
  dołączasz, np. życiorys, świadectwa
  potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia


  List motywacyjny (odpowiedź na ofertę prasową)

  Maria Kostek
  ul. Dębowa 5, Kraków
  tel. (012) 768-543

  Kraków, dn. 23.04.1999r.

  Pani
  Anna Lasota
  Dyrektor Handlowy
  Kopalnia Soli w Kłodawie

  Oferta pracy na stanowisko: Przedstawiciela Handlowego

  Szanowna Pani Dyrektor

  W związku z Państwa ogłoszeniem w "Gazecie Wyborczej" z dnia 22.04.1999 r. chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko Przedstawiciela Handlowego.

  Tak jak przedstawiłam w załączonym życiorysie, moje wykształcenie i kwalifikacje są zgodne z wymaganiami, które Państwo stawiacie kandydatom na to stanowisko. Jestem otwarta na problematykę handlową i chętnie skorzystam z propozycji dalszego dokształcania. Łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, mam opinię osoby energicznej, przedsiębiorczej i konsekwentnej. Cechuje mnie silna motywacja i zdolności organizacyjne. Zgodnie z warunkami oferty mam prawo jazdy i jestem dyspozycyjna.

  Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach szkolnych.

  Mam nadzieję, że choć niewielkie doświadczenie zawodowe, edukacja, cechy osobiste pozwolą w sposób satysfakcjonujący obie strony wypełniać przeze mnie obowiązki na stanowisku, o które się ubiegam.

  Z poważaniem
  Maria Kostek

  Załączniki:
  1. życiorys
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły
  3. ksero prawa jazdy


  List motywacyjny (po rozmowie telefonicznej z pracodawcą)

  Andrzej Chęciński
  ul. Klonowa 5
  Zamość

  Zamość, dn. 20.04.2000r.

  Pani
  Anna Bajkowska
  Dział Kadr Wytwórni Wyrobów Tytoniowych
  w Lublinie

  Powołując się na rozmowę telefoniczną przeprowadzoną w dniu 19 kwietnia b.r. z kierownikiem działu kadr, uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w dziale marketingu Wytwórni Wyrobów Tytoniowych.

  Od 1995 do 1999 pracowałem w łódzkiej filii PHP – Transport CAR, to jest od początku istnienia tej firmy. Uczestniczyłem w rozbudowie przedsiębiorstwa. Byłem odpowiedzialny za prawidłowe dostawy i sprzedaż części wózków widłowych i transportu wewnętrznego. Praca na tym stanowisku umożliwiła mi docenienie roli utrzymywania dobrych stosunków z ponad sześciuset stałymi klientami, co pozytywnie wpłynęło na moje umiejętności negocjowania.

  Aktualnie moje możliwości rozwoju w tej firmie skończyły się. Lubię podejmować nowe wyzwania, opierając się na solidnym przygotowaniu teoretycznym i doświadczeniu zawodowym. Praca w tak znakomitym, twórczym i profesjonalnym zespole będzie dla mnie bardzo satysfakcjonująca.

  Wymagania, jakie stawia Państwa Firma oraz możliwości awansu, są zgodne z moimi celami i wyobrażeniami o rozwoju kariery zawodowej. Jestem pewny, że sprostam oczekiwaniom, wywiązując się z nałożonych na mnie obowiązków.

  Chętnie spotkam się w wyznaczonym przez Panią terminie w celu uzupełnienia informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  Z poważaniem
  Andrzej Chęciński

  Załączniki:
  1. życiorys
  2. kserokopia świadectwa ukończenia kursu zawodowego
  3. zaświadczenie o stanie zdrowia


  List motywacyjny (w odpowiedzi na informację prasową)

  Płock, dnia 24.05.2000r.

  Pani
  Bożena Musiał
  Dyrektor Personalny
  CAREFOUR
  Warszawa

  Szanowna Pani

  Przeczytałem w "Gazecie Wyborczej" z dnia 23 maja 2000 r., że planowana jest budowa super marketu w Płocku. Ta wiadomość pozwala mi przypuszczać, iż będziecie potrzebować pracowników w różnych zawodach i specjalnościach.

  Mam 5 letnie doświadczenie w pracy w sklepie, łącznie z domami towarowymi. Posiadam prawo jazdy kategorii A,B,C. Ukończony kurs obsługi kasy fiskalnej. W związku z tym uważam, że z powodzeniem mógłbym podjąć obowiązki sprzedawcy, kasjera czy kierowcy-zaopatrzeniowca. Pełne informacje znajdują się w życiorysie, który przesyłam w załączeniu.

  Jestem gotów przybyć na spotkanie w dowolnym czasie. Z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź. Oto mój adres:
  Andrzej Ignaciuk
  ul. Krótka 4 m 39
  Puck
  Z poważaniem
  Andrzej Ignaciuk

  Załączniki:
  1. życiorys
  2. kserokopia prawa jazdy
  3. kserokopia świadectwa ukończenia kursu
  4. kserokopia zaświadczenia lekarskiego o przydatności do zawodu


  List motywacyjny (po informacji uzyskanej od znajomych)

  Wiesława Bugaj
  ul. Liliowa 8/6
  Płock
  tel. 264-03-22

  Płock, dn. 12.VIII.1999r.

  Pan
  Marcin Szczepański
  Dyrektor
  Zakładów Mięsnych

  Szanowny Panie

  Pracownik Pańskiej firmy, Pan Zalewski, powiedział mi, że wkrótce będziecie Państwo poszukiwali pracowników do pracy na stołówce. Jestem zainteresowana tą pracą.

  Gotowanie i pieczenie było zawsze moim hobby, a niedawno ukończyłam kurs w zakresie gospodarki magazynowej i zaopatrzenia. Zajęcia praktyczne w ramach kursu odbywały się w restauracji “Piast” w wyniku, których otrzymałam ocenę celującą. W załączeniu przesyłam mój życiorys.

  Z poważaniem
  Wiesława Bugaj

  Załączniki:
  1. życiorys
  2. kserokopia świadectwa ukończenia kursu
  3. kserokopia książeczki zdrowia